پرسش و پاسخ 535
پرسش
با سلام:آیا بیمه های تکمیلی (آتیه ) هزینه عمل بینی را می پردازند یا نه
دکتر حمیدرضا حسنانی
پاسخ
سلام. بیمه تکمیلی آتیه سازان هیچ هزینه ای نمی پردازد .