پرسش و پاسخ 561
پرسش
با سلام.آقای دکتر آیاشما بینی که قبلا توسط دکتر دیگری عمل شده باشد را برای بار دوم عمل میکنید؟؟؟
دکتر حمیدرضا حسنانی
پاسخ
سلام . اگر انتظارات بیمار منطقی باشد , پاسخ مثبت است .