پرسش و پاسخ 574
پرسش
با سلام جناب آقای دکتر بینی من استخوانی وکج است مقداری اما قوز ندارد وخیلی هم کوچک است .با توجه به مشکل نازکی شبکیه چشم وآب مروارید در چشمم امکان عمل بینی برای من وجود دارد
دکتر حمیدرضا حسنانی
پاسخ
سلام . امکان آن وجود دارد ولی بهتر است با چشم پزشک خود هم مشورت بنمایید .