پرسش و پاسخ 612
پرسش
سلام دکتر حسنانی من علی از افغانستان کابل به تماس شده ام می خواهم درباره جراحی بینی با شما صحبت کنم
دکتر حمیدرضا حسنانی
پاسخ
سلام . لطفا دو عکس از صورت در نمای نزدیک برای من بفرستید ( رخ و نیم رخ) باشد