پرسش و پاسخ 637
پرسش
درخواست مشاوره
دکتر حمیدرضا حسنانی
پاسخ
سلام . این گونه بر آمدگی ها روی بینی به دلیل تراش غضروفی شدید است که جای آن را بینی با بافت نرم یا همان فیبروز پر می کند . اصلاح آن با استفاده از گرافت های غضروفی امکان پذیر است .