پرسش و پاسخ 654
پرسش
ضمن تقدیر و تشکر از شما بخاطر فراهم کردن امکان مشاوره اینترنتی، خواهشمندم عیوب و میزان موفقیت نسبی عمل و هزینه عمل را با توجه به شرایط بینی ام برایم تشریح نمایید.
دکتر حمیدرضا حسنانی
پاسخ
سلام . بینی شما گوشتی است و نتیجه جراحی متوسط به پایین است .