پرسش و پاسخ 712
پرسش
ایا می توانم در تعطیلات بین دو ترم (دوهفته زمان) عمل کنم و بعد به کلاسم برسم؟
دکتر حمیدرضا حسنانی
پاسخ
سلام. یک هفته تا ده روز استراحت , بعد از عمل کفایت می نماید .