پرسش و پاسخ 716
پرسش
درخواست مشاوره
دکتر حمیدرضا حسنانی
پاسخ
سلام. بینی شما گوشتی است . بزرگ است و انحراف دارد . می توان تا حدودی از حجم آن کاست و انحراف را بر طرف نمود . نتیجه جراحی در حد متوسط است .