پرسش و پاسخ 765
پرسش
درخواست مشاوره
دکتر حمیدرضا حسنانی
پاسخ
سلام. بینی شما غضروفی (استخوانی) است . در نمای نیمرخ یک قوز استخوانی روی پل بینی وجود دارد . در نمای تمام رخ نوک بینی مختصری پهن است . نتیجه جراحی شما در حد مطلوب است .