پرسش و پاسخ 976
پرسش
سلام اقای دکتر دماق من نیازی به عمل دارد؟
دکتر حمیدرضا حسنانی
پاسخ
سلام. بینی شما عیب عمده ایی ندارد فقط کمی بزرگ است . امکان کوچکتر کردن آن در حد متوسط به بالا وجود دارد .