پرسش و پاسخ 983
پرسش
سلام آقای دکتر آیا بینی من خوب میشه؟
دکتر حمیدرضا حسنانی
پاسخ
سلام. بینی شما گوشتی ولی با غضروف های نسبتا قوی است . نتیجه جراحی در حد متوسط به بالا است .