حه کايه تي نه شته رگه ري و جوانکاري لووتي ئامال له ئيران


دکتۆر حەمیدرەزا حۆسنانی

نەشتەرگەر و پسپۆڕی گوێ و گەروو و لووت (بۆردی پسپۆڕانه) – نەشتەرگەری جوانکاریی لووت و دەموچاو

خاوەن زۆرتر له 4000 نەشتەرگەریی سەرکەوتووی جوانکاریی لوت له ئێران

Viber, Whatsapp and Telegram:
Arabic: 00989101898093
English: 00989101606292

حه کايه تي نه شته رگه ري و جوانکاري لووتي ئامال له ئيران

حه کايه تي نه شته رگه ري لووتي ئامال

کچێک به ناو ئامال ته مايه تي بۆ عه مه لياتي لووت بو ئيران سه فه ر بکات. له ناو ماڵپه ره کان بنگيري سه باره ت به ئه م بابه ته ئه کات وله ماڵپه ري زۆر له پزێشکه کان سه ردان ئه کات . له م ناوه ماڵپه ري دکتۆر حوسناني په سه ند ئه کات و زۆر حه ز به به شه جوراو جوره کاني ناو ماڵپه ره که وه کوو گالێري وێنه ي پێش و پاشي ئه و نه شته رگه ريانه که دکتۆر حۆسناني کردويه تي ئه کات. ره سمه کاني خوي بۆ دکتۆر ئه نێرێت و له رێگه ي مالپه ره کۆمه ڵايه تي کان سه باره ت به خۆي له دکتۆر حۆسناني راويژ وه رئه گرێت. حه قي نه شته رگه ري که و شتاني تر له پێش گرێبه ست ئه کريێت و دێت بۆ ئيران .
حه کايه تي ئامال
ئه مال له رۆژي راوێژ کاري به دکتۆر حۆسناني ئه لێت که حه ز به لووتێکه نوکي زۆر سه ره و ژوره وه بوه تۆ وه کوو لووتي مايکل جه کسۆن ناکات و حه ز ئه کات که لووتێکي سرۆشتي بێت. وێنه و ئازمونه کاني پێش له نه شته رگه ري له چه ن کاته ژمێر ئاماده ئه بێت. سێرۆمێک که که ڕه ستي خوارده مه ني و سڕ که ري تێدايه تاکو ھه ستي برسيه تي ، تينوويي و ئه ستڕێسي پێش عه مه لياته که که م بێت. باش ترين و پێشره فته ترين ئامراز بۆ بێھۆش کردني له نه شته رگه ي دکتۆر حۆسناني کۆ کراوه . نه شته رگه ري لووتي بێ خوێن رێژي و ئازار ته واو ئه کات و دواي ماوه يي ھه فته يێک ئه گه رێتۆ بۆ وڵاته که ي.
ڤيديو
له ته واوي به شه کاني سه فه ره که ي ئامال ڤيديو درووست کراوه و حه کايه تي نه شته رگه ري لووتي ئامال له ناو کۆرته ڤيديو يێک نيشان دراوه . له م کۆرته ڤيديو که 6 خۆله که . له و ساته يکه ئامال ته مايه تي بۆ نه شته رگه ري لووتي بێت بۆ ئيران ھه مڕايی ئه که ين و ھه موو شتێک له ناو ئه م ڤيديو سه ير ئه که ين . له مه کته بي دکتۆر حۆسناني سه ر ئه ده ين , و به رھه مي نه شته رگه ري که سه ير ئه که ين و تا رۆژێکه ئامال له ئيرانه ھه مڕايي ئه که ين.
توربیناڵی لووت پێويستي ڕادەی دلخواز باشترین وەرز نا سککردنی پێستی لووت بووکەشووشەیی نه شته رگه ري گێري و لاري لووت چاو دێري کاني دواي نه شته رگه ري گام به گام پێش نه شته رگه ري جوانکاري لووت ڤه ترسين شۆردنی لووت ئەناتۆمی لووتی ئاسیایی تامپۆن حه کايه تي ئامال چه سپ لێدان
بابه ته کان
Whatsapp:
Arabic: 00989101898093
English: 00989101606292