داکه وتوويي لووت دواي نه شته رگه ري


دکتۆر حەمیدرەزا حۆسنانی

نەشتەرگەر و پسپۆڕی گوێ و گەروو و لووت (بۆردی پسپۆڕانه) – نەشتەرگەری جوانکاریی لووت و دەموچاو

خاوەن زۆرتر له 4000 نەشتەرگەریی سەرکەوتووی جوانکاریی لوت له ئێران

Viber, Whatsapp and Telegram:
Arabic: 00989101898093
English: 00989101606292

داکه وتوويي لووت دواي نه شته رگه ري

پێش تر شێوه يي بنه ڕه تي نه شته رگه ري لووت , چکۆله کردنه وه ي لووت بوه . نه شته رگه ره کان بۆ چکۆله کرنه وه ي لووت ئيسکي لووت و کرکراگه ي لووتيان ئه تاشي و کرکراگه ئاماژه کانيان له نێوه ده فرێک ئه داوه به نه خۆشه که .
له ئه م رێگه لووت چکۆله ئه بێت و نه خۆشيش ره زايه . به ڵام دواي ماوه يێک له نه شته رگه ري له کاتي دۆباره درووست بونه وه ي بافته کاني لووت به رچوێک روو ئه دات به ناوي فێبروز و له م کاته شتێک دروست ئه بێت ھۆي راکێشي ئيسکي لووت و شکڵي لووت ئه گۆريێت . ھه رچه ن پێستي لووت ئه ستوور بێت قووه تي گۆراني شێوه ي لووت زۆر تر ئه بێت . زۆر ترين گۆران کاري له نوکي لووت درووست ئه بێت و ئه مه ئه بێت ھۆي ئه وه ي که نوکي لووت داکه وتوو بێت.
ئه گه ر مه حکه مي لووت به تايبه ت له نوکي لووت له کاتي نه شته رگه ري و جانکاري لووت له ناو چوێت له دواي ماوێک نوکي لووت داکه وتوو ئه بێت و ئه و شێو ه جوانه له ناو ئه چێت. له لووتێکي جوان بۆ ئافره تان ئه بێت نوکي لووت له پێشتي لووت به رز تر وه بۆ پياوان ئه بێت ھه م روو بێت . به ڵام کاتێک فێبرۆز روو ئه دات نوکي لووت دێته خواره وه و به لێو نزيک ئه بێته وه به ڵام له ئه مرو دا شێوه ي چکۆله کردني لوت گۆراوه و له ھه موو ئه و کرکراگه کان وا تراشراون به ھره ي دۆباره بۆ مه حکه م کردني لووت وه ر ئه گيريێت.وه ھه ر وه ھا مه ھکه م ترين کرکراگه کان له نوکي لوت دا ئه نريێت تاکوو نوکي لووت داکه وتوو نه بێت. به ڵام به ھه موو ئه م به رگيريانه له لووتاني گۆشتي باز ھه م داکه وتوويي سه ير ئه کريێت.
توربیناڵی لووت پێويستي ڕادەی دلخواز باشترین وەرز نا سککردنی پێستی لووت بووکەشووشەیی نه شته رگه ري گێري و لاري لووت چاو دێري کاني دواي نه شته رگه ري گام به گام پێش نه شته رگه ري جوانکاري لووت ڤه ترسين شۆردنی لووت ئەناتۆمی لووتی ئاسیایی تامپۆن حه کايه تي ئامال چه سپ لێدان
بابه ته کان
Whatsapp:
Arabic: 00989101898093
English: 00989101606292