ده وره ي ڤه ترسيني نه شته رگه ري و جوان کاري لووت


دکتۆر حەمیدرەزا حۆسنانی

نەشتەرگەر و پسپۆڕی گوێ و گەروو و لووت (بۆردی پسپۆڕانه) – نەشتەرگەری جوانکاریی لووت و دەموچاو

خاوەن زۆرتر له 4000 نەشتەرگەریی سەرکەوتووی جوانکاریی لوت له ئێران

Viber, Whatsapp and Telegram:
Arabic: 00989101898093
English: 00989101606292

ده وره ي ڤه ترسيني نه شته رگه ري و جوان کاري لووت

زۆر له نه خۆشه کان ده وره ي ڤه ترسيني دواي عه مه لياتي لووت به ره حه تي ئه به نه سه ر . ھندێک ئيشکال وه کو سه ر ئيشان و گيراني لووت له دواي نه شته رگھ ريی درووست ئه بي .لووت ئه ماسه و ده ورۆ به ري چاو شين ئه بێت که جار جارێک شين بونه 2 تا 3 رۆژي ئه وه ل زۆر تر ئه بێت.به ڵام له دواي ماوه ي يه ک ھه فته شين بۆنه کاني ده ور چاو و ماسيني لووت ھندێک ئه بێت.

ئيستراحه تي دواي نه شته رگه ري و جوان کاري لووت :

نه خۆش ئه بي له ئه و جێگا که ئيش ده کا بۆ ماوه يه ک ھه فته مه رخه سي وه بگرێت.

گه رانه وه بۆ کۆمه لگا:

له يه ک رۆژ دواي نه شته رگري يا جوانکاري لووت , ئه توانن ئيشه رۆژينه کان تان ده ست پێ بکه ن و ئه گه ر ئه وه ي که ده ورۆ به ري کانتان شين بونه کاني دوه ر چاو تان بوينن له برواي ئيوه ئيشکالي نيه ده توانن له گه ل ياران تان بۆ بايباڵدان له مه نزل بچنه ده رو.
له دواي ماوه ي يه ک ھه فته دواي نه شته رگه ري لووت , دواي ئه وه ي که ئسپلينتي لووت لا برا و ته قه له کان ھاته ده رێ , ده توانن به په رموون به خۆتان بگه رێنۆ بۆ ناو کۆمه لگا, بچن بۆ چێشت خانه و ره فقه کان تان مولاقات بکه ن.زۆر جار له ھه فته ي دواي نه شته رگه ري يا جوان کاري لووت زۆر له شين بۆنه کان لا ده چێ يا زۆر ھندێک ئه بيت. به ھندێک مێکاپ ده توانن ئه و شينو بونانه بشارنه وه .
زۆر که س ھه ست ده کا که بهێ ئه وه ي که چه سب له باني لووتي بێت بگه رێتو بۆ ناو کۆمه لگا به ھوي ئه مه ئه بێ ێه ک حه فته سه بر بکات.

به رھه مي سه ره ه تايي جوانکاري و نه شته ره گه ري لووت

دواي ماوه يه ک ھه فته دواي نه شته رگه ري لووت , کاتێک گه چي لوتي ئيوه لا برا , له ناو ئاوێنه سه يري خۆتان ده که ن حه تا ئه گه ر لووت تان ماسي به ت . زۆر له نه خۆشه کان ( به تايبه تي ئه و نه خۆشانه که لووتي کرکراگه ي (ئيسکي)) له م کاته زۆر خوشحال و به که يف ئه بێت.ئه و که سانه ي که لووتيان گوشتيێه ھه ست ده که ن که ھێما لووت چکۆله نه بۆه و ھه ھندێک ھه ستێکي ناخۆشيان ئه بيێت.به لام لووت ھێما ماسيوه وه له ئه مه جوان تر ده بێ. ره نگه که کۆنا کاني لووت شيوه يێکي ناھاوتايان ھه يه به لام ماسيني لووت باسيستي ئه مه بوه . ماسيني زۆري لووت له ماوه 3 مانگ ھندێک ئه بي. به رھه مي سه ره تاي له دواي ماوه 6 مانگ خوي نیشان ئه دا . ھه ر چان لووت گۆشتي بێت ماسينه که ي ماوه يکي زۆر ته ري بۆ چاک بۆنه وه ئه وي.که سانێکه لووتي گۆشتيان ھه يه ئه بي يه ک سال به ته ما بن.
توربیناڵی لووت پێويستي ڕادەی دلخواز باشترین وەرز نا سککردنی پێستی لووت بووکەشووشەیی نه شته رگه ري گێري و لاري لووت چاو دێري کاني دواي نه شته رگه ري گام به گام پێش نه شته رگه ري جوانکاري لووت ڤه ترسين شۆردنی لووت ئەناتۆمی لووتی ئاسیایی تامپۆن حه کايه تي ئامال چه سپ لێدان
بابه ته کان
Whatsapp:
Arabic: 00989101898093
English: 00989101606292