چکۆله کردنه وه يا بووکه له کردنه وه ي لووت


دکتۆر حەمیدرەزا حۆسنانی

نەشتەرگەر و پسپۆڕی گوێ و گەروو و لووت (بۆردی پسپۆڕانه) – نەشتەرگەری جوانکاریی لووت و دەموچاو

خاوەن زۆرتر له 4000 نەشتەرگەریی سەرکەوتووی جوانکاریی لوت له ئێران

Viber, Whatsapp and Telegram:
Arabic: 00989101898093
English: 00989101606292

چکۆله کردنه وه يا بووکه له کردنه وه ي لووت

يه کێک له گرێنگ ترين عه ياده کردنه کاني نه شته رگه راني لووت ئه و که سانه ن که ته نايانه لووتيان چکۆله بکه ن و له زۆر له م داري که ييرانه ته مايانه که لووتيان زۆر تر له ئه و شته ي که ئه بێت چکۆله که نه وه. به بڕواي ئيوه بۆچي ئه ونه چکۆله بووني لووت بۆ زۆر که س گرێنگ و په سه ند کراوه . که حه تا ديومانه که که که سانێک به ھۆي چکۆله کردنوه ي لووتيان ,ھه ناسه کێشانيان خراپ ئه که ن! بنه ره تي ئه م شته ئه گرێتو بۆ شێوازي رۆخساري ئاريايي کان .

رۆخساري ئاريايي: لووتي قه ڵه و

له بنيچه ي ئاريايي کان شێوازو ئه ندازه ي لووت ھندێک له بژه کاني تري لووت قه ڵه و تره . وه چۆن له جواني رۆخسار رێکي بژه کاني ده مووچاو زۆر گرێنگه , زۆر که س زانياريان په يا کردوه که بۆ په يا کردني رۆخسارێکي جوان ئه بێت لووتێکي چکۆله يان بێت. ئه م شته بۆ ئاسه وا کاني تر جياوازه .بۆ نمونه له خه لکي رۆژھه لاتي ئاسيا لووتێکي چکۆله تر يان ھه يه له ئاستي رۆخساريان و زۆر تر ئه م که سانه ته مايانه به نه شته رگه ري , لووتيان گه وره بکه ن.و ئه مه بۆه ته ھۆي ئه وه ي که له چاندي خه لکي ناوه ندي ئاسيا چکۆله بوني لووت نێمادي جوانيه .به جۆرێکه گه وره يي لووت که سێک بۆته ھۆي ئه وه ي که بنه ماله که ي تێزي پێبکه ن .

رێکي , لووت جوان ئه کات نه چکۆله بوون

به داخه وا زۆر که س که لووتيان گه وه ره يه بڕوا ئه که ن که بۆ ئه وي که جوان بن ئه بێت لووتيان تا به ته واوي چکۆله بێتوه و له م بابه ته خه يه ال ئه که ن و بروايێکي فانتێزي يان ھه يه .ئه و که سانه نازانن که جواني رۆخسار به رێکي بژه کاني رۆخساره .لووتي چکۆله بۆ ده مووچاوي گه وره نه جوانه و جواني ئه و که سه يش که م ئه کات.

چکۆله کردني لووت به نه شته رگه ري که پوو!

زۆرێک له م که سانه که لووتێ چکۆله يان ئه وێت , لووتێکي زۆر گه وره يان نيه به ڵام چۆن بژه کاني تري رۆخساريان به ژۆرێکه رۆخساريان گه وره نيشان ئه دات. له م بابه تانه گۆراني بژه کاني تري رۆخسار باشترين چاره سه ره . بۆ نمونه له ناو ئاسه واري ئيراني که پووي خوارۆ له گه ل گۆنا که م تر گه وره بوونه . ئه گه ر ئه م بژانه ھێزنگ بکره و رێکي بێت لووت چکۆله تر خۆي نيشان ئه دات.

چکۆله کردني لووت بێ کێشه ي ھه ناسه کێشاني ده نگدار و کرخه ي شه وانه .

زۆر که س ئه مه له بير ئه به ن که ئه رکي لووت درووست کردني رێگايێکه بۆ ئه وه يکه ھه ناسه کێشان ئاسايي بێت و ئاسايي و ره حه ت ژيان کردن له جواني زۆر گرێنگ تره . ئه گه ر لووت زۆر چکۆله بێت به حه تم به شێک له رێگه ي ھه ناسه کێشان له ناو ئه چێت.و ئه مه ئه بێته ھۆي ھه ناسه کێشاني ده نگ دار و کرخه ي شه وانه . ئه م شته سه باره ت به لووتي گۆشتي زۆر تره چۆن به ھۆي ئه ستوور بوني پۆس , ته نگ بون و په يا بوني کێشه ي ھه ناسه کێشان ھه ل ئه که فێت.
توربیناڵی لووت پێويستي ڕادەی دلخواز باشترین وەرز نا سککردنی پێستی لووت بووکەشووشەیی نه شته رگه ري گێري و لاري لووت چاو دێري کاني دواي نه شته رگه ري گام به گام پێش نه شته رگه ري جوانکاري لووت ڤه ترسين شۆردنی لووت ئەناتۆمی لووتی ئاسیایی تامپۆن حه کايه تي ئامال چه سپ لێدان
بابه ته کان
Whatsapp:
Arabic: 00989101898093
English: 00989101606292