نمونه 846 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی گوشتی با غضروف های قوی ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی گوشتی با غضروف های قوی بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. قوز بینی برداشته شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است. پهنای بینی کاهش داده شده است. نه ماه بعد از عمل بینی

Englishٍ

previous
846
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, meaty with strong cartilages nose, natural result. Case number 846

عمل بینی شماره 843غضروفی (استخوانی)
843
عمل بینی شماره 844غضروفی (استخوانی)
844
عمل بینی شماره 845غضروفی (استخوانی)
845
عمل بینی شماره 846گوشتی با غضروف های قوی
846
عمل بینی شماره 847گوشتی با غضروف های قوی
847
عمل بینی شماره 848
848
عمل بینی شماره 849غضروفی با پوست ضخیم
849