نمونه 384 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی (استخوانی) ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی (استخوانی) بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. سایز بینی به صورت سه بعدی کوچک شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است. بلندی بینی (فاصله پشت بینی تا صورت) کم شده است. برای انجام این کار، پشت بینی تراش خورده است و یک قوس خفیف به جای قوز کوچک قبلی ایجاد شده است. افتادگی ناحیه نوک بینی اصلاح شده است و مختصری بالا برده شده است. سایز سوراخ بینی کم شده است. با تغییر دادن زوایای نوک بینی نسبت به لب و پشت بینی، ظاهر زیباتری به آن داده شده است.

Englishٍ

previous
384
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous (bony) nose, natural result. Case number 384

عمل بینی شماره 381غضروفی با پوست ضخیم
381
عمل بینی شماره 382
382
عمل بینی شماره 383غضروفی (استخوانی)
383
عمل بینی شماره 384غضروفی (استخوانی)
384
عمل بینی شماره 385غضروفی (استخوانی)
385
عمل بینی شماره 386غضروفی (استخوانی)
386
عمل بینی شماره 387غضروفی (استخوانی)
387