نمونه 704 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی (استخوانی) ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی (استخوانی) بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. قوز بینی برداشته شده است. سایز بینی کوچک شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است. نه ماه بعد از عمل بینی

Englishٍ

previous
704
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous (bony) nose, natural result. Case number 704

عمل بینی شماره 701گوشتی
701
عمل بینی شماره 702غضروفی (استخوانی)
702
عمل بینی شماره 703غضروفی (استخوانی)
703
عمل بینی شماره 704غضروفی (استخوانی)
704
عمل بینی شماره 705غضروفی (استخوانی)
705
عمل بینی شماره 706غضروفی (استخوانی)
706
عمل بینی شماره 707غضروفی (استخوانی)
707