نمونه 703 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی (استخوانی) ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی (استخوانی) بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. قوز بینی برداشته شده است. غیرقرینگی های بینی اصلاح شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است. پهنای بینی کاهش داده شده است.

Englishٍ

previous
703
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous (bony) nose, natural result. Case number 703

عمل بینی شماره 700گوشتی
700
عمل بینی شماره 701گوشتی
701
عمل بینی شماره 702غضروفی (استخوانی)
702
عمل بینی شماره 703غضروفی (استخوانی)
703
عمل بینی شماره 704غضروفی (استخوانی)
704
عمل بینی شماره 705غضروفی (استخوانی)
705
عمل بینی شماره 706غضروفی (استخوانی)
706