نمونه 700 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی گوشتی ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی گوشتی بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. قوز بینی برداشته شده است. پهنای بینی کاهش داده شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است. چهار ماه بعد از عمل بینی.

Englishٍ

previous
700
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, meaty nose, natural result. Case number 700

عمل بینی شماره 697
697
عمل بینی شماره 698غضروفی (استخوانی)
698
عمل بینی شماره 699غضروفی (استخوانی)
699
عمل بینی شماره 700گوشتی
700
عمل بینی شماره 701گوشتی
701
عمل بینی شماره 702غضروفی (استخوانی)
702
عمل بینی شماره 703غضروفی (استخوانی)
703