نمونه 699 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی (استخوانی) ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی (استخوانی) بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. قوز بینی برداشته شده است. انحراف و غیر قرینگی های بینی اصلاح شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است. شش ماه بعد از عمل بینی

Englishٍ

previous
699
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous (bony) nose, natural result. Case number 699

عمل بینی شماره 696
696
عمل بینی شماره 697
697
عمل بینی شماره 698غضروفی (استخوانی)
698
عمل بینی شماره 699غضروفی (استخوانی)
699
عمل بینی شماره 700گوشتی
700
عمل بینی شماره 701گوشتی
701
عمل بینی شماره 702غضروفی (استخوانی)
702