نمونه 696 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی ترمیمی ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  جراحی بینی ترمیمی انجام شده است. عمل قبلی توسط جراح دیگری انجام شده است. نتیجه جراحی طبیعی است. بینی با استفاده از غضروف گوش، بازسازی و ترمیم شده است. سه ماه بعد از عمل بینی.

Englishٍ

previous
696
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, nose, natural result. Case number 696

عمل بینی شماره 693
693
عمل بینی شماره 694غضروفی (استخوانی)
694
عمل بینی شماره 695غضروفی (استخوانی)
695
عمل بینی شماره 696
696
عمل بینی شماره 697
697
عمل بینی شماره 698غضروفی (استخوانی)
698
عمل بینی شماره 699غضروفی (استخوانی)
699