نمونه 853 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی (استخوانی) ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی (استخوانی) بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. قوز بینی برداشته شده است. پهنای بینی کاهش داده شده است. سایز بینی به صورت سه بعدی کوچک شده است. شش ماه بعد از عمل بینی

Englishٍ

previous
853
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous (bony) nose, natural result. Case number 853

عمل بینی شماره 850غضروفی با پوست ضخیم
850
عمل بینی شماره 851غضروفی (استخوانی)
851
عمل بینی شماره 852غضروفی (استخوانی)
852
عمل بینی شماره 853غضروفی (استخوانی)
853
عمل بینی شماره 854غضروفی (استخوانی)
854
عمل بینی شماره 855غضروفی (استخوانی)
855
عمل بینی شماره 856غضروفی (استخوانی)
856