پرسش و پاسخ 1030
پرسش
از بعد عمل میترسم امکان داره بینی من زشت بشه؟ بهم وقت بدین بیام پیشتون
دکتر حمیدرضا حسنانی
پاسخ
سلام. برای دریافت نوبت با خانم هاشمی تماس بگیرید . خوشبختانه اکثریت قریب به اتفاق بیماران من از نتیجه عمل خود راضی هستند .