پرسش و پاسخ 1083
پرسش
چه مدتی خوبه برا عمل الان شرایط عمل رو دارم >؟من حدود 18 سالمه / به چندتا عمل نیاز داره /؟ میزان هزینه حدود چقدر درمیاد /؟
دکتر حمیدرضا حسنانی
پاسخ
سلام. سن 18 برای آقایان سن مناسبی برای جراحی است .