پرسش و پاسخ 1121
پرسش
درخواست مشاوره برای جراحی بینی
دکتر حمیدرضا حسنانی
پاسخ
سلام. بینی شما گوشتی و پهن است و محتصری انحراف به راست دارد . نتیجه گیری در حد متوسط است .