پرسش و پاسخ 1124
پرسش
درخواست مشاوره
دکتر حمیدرضا حسنانی
پاسخ
سلام. بینی شما گوشتی و پهن است . نتیجه گیری در حد متوسط به پایین است .