پرسش و پاسخ 1137
پرسش
با سلام. آیا بینی من احتیاج به عمل دارد؟
دکتر حمیدرضا حسنانی
پاسخ
سلام. نیمه پایینی بینی شما بزرگ و پهن است . محل اتصال بینی و پیشانی نیز شکست دارد . نتیجه جراحی در حد قابل قبول است .