پرسش و پاسخ 1210
پرسش
با سلام و تشکر به خاطر پاسخگویی شما. با عرض پوزش غضروف و تیغه استخوان به من ندادندآیا ترمیم امکان پذیر است؟
دکتر حمیدرضا حسنانی
پاسخ
سلام. ترمیم با استفاده از غضروف گوش یا دنده امکان پذیر است .