پرسش و پاسخ 1312
پرسش
با سلام و خسته نباشید بینی بنده از چه نو جنسی هست آیا احتیاج به عمل دارد؟
دکتر حمیدرضا حسنانی
پاسخ
سلام. بیبنی شما غضروفی ولی با پوست ضخیم است . قوز دارد و مختصر پهن است . نتیجه جراحی در حد قابل قبول است .