پرسش و پاسخ 1508
پرسش
سلام من بيماری لوپوس sle دارم ،دكترم گفته مشكلی برای جراحی نداری بأيد ٢هفته اسپيرين و مولتی ويتامين هامو نخورم. من بسيار بد زخم هستم، جراحی بازو داشتم كه پلاتين گذاشتم جای زخمم بسيار كلوئيد ايجاد شده . به نظر شما جراحی بينی با آدمی كه بد زخم هست إمكان پذيره ميباشد.
دکتر حمیدرضا حسنانی
پاسخ
سلام. اگر در دوره فروکش کردن بیماری جراحی نمایید بهتر است .