پرسش و پاسخ 1559
پرسش
سلام آقای دکتر لطفن درباره عمل بینی من نظر بدهید. تشکر
دکتر حمیدرضا حسنانی
پاسخ
سلام. بینی شما گوشتی ولی با غضروف های قوی است . قوز دارد . نوک بینی پهن است و افتادگی دارد . پره های بینی بزرگ است . نتیجه جراحی در حد قابل قبول است .