پرسش و پاسخ 1637
پرسش
با سلام و احترام بینی بنده از چه مدلی میباشد؟ قصد عمل دارم
دکتر حمیدرضا حسنانی
پاسخ
سلام. بینی شما بزرگ و پهن است . انحراف دارد . نوک بینی افتادگی دارد . نتیجه جراحی در حد متوسط به بالا است . از وضع فعلی خیلی بهتر خواهد شد .