پرسش و پاسخ 1675
پرسش
می خواستم بدونم نتیجه جراحی بینی من خوب هست یا نه. نوع بینی من چیه
دکتر حمیدرضا حسنانی
پاسخ
سلام. بینی شما گوشتی ولی با غضروف های قوی است . نتیجه جراحی در حد قابل قبول است .