پرسش و پاسخ 1687
پرسش
سلام اقاى دكتر حسنانى من می خواستم بدانم شما در اروپا هم جراحى انجام ميديد، چون من در هلند زندگی ميكنم و ميخوام جراحی بينى اقدام كنم.
دکتر حمیدرضا حسنانی
پاسخ
سلام. در حال حاضر فقط در ایران جراحی انجام می دهم .