پرسش و پاسخ 1702
پرسش
آمپول کورتون در ماه دوم بعد از عمل تاثیری دارد؟
دکتر حمیدرضا حسنانی
پاسخ
سلام. بله . آمپول کورتون تا یک سال می تواند مفید باشد .