پرسش و پاسخ 1746
پرسش
لطفا بگید از نظر شما بینی من اسب عمل زیبایی هست بینی من گوشتی و البته بالاش استخوانی هست
دکتر حمیدرضا حسنانی
پاسخ
سلام. بینی شما گوشتی بزرگ است . با جراحی , بینی شما از وضع فعلی خیلی بهتر می شود .