پرسش و پاسخ 1837
پرسش
با سلام میخواستم بدون علت قوز بعد از عمل چیه؟ ایا امکان داره بعد چن ماه ازبین بره یا نیاز به عمل مجدد داره با توجه به اینکه قوز در قسمت استخوانی بینی باشد
دکتر حمیدرضا حسنانی
پاسخ
سلام. سه علت می تواند برای وجود قوز بعد از عمل وجود داشته باشد . اول اینکه قوز قبلی به طور کامل برداشته نشده باشد . دوم اینکه قوز غضروفی بیشتر از قوز استخوانی برداشته شده باشد و سوم اینکه استخوان سازی (پریوستئال راکشن ) بعد از عمل اتفاق افتاده باشد که سومی در کنترل جراح نیست .