پرسش و پاسخ 1922
پرسش
سلام سپاس از پاسخ تان.شما جراحی ترمیمی انجام میدهید؟
دکتر حمیدرضا حسنانی
پاسخ
سلام. اگر توقع شما از جراحی واقعی باشد , بله انجام می دهم .