پرسش و پاسخ 2056
پرسش
می خواستم بدونم که بینی من در کدام دسته از بینی هاست برای هزینه دقیق
دکتر حمیدرضا حسنانی
پاسخ
سلام. بینی شما غضروفی (استخوانی) است . قوز دارد . نوک بینی افتادگی دارد . محل اتصال بینی و پیشانی شکست دارد . نتیجه جراحی در حد قابل قبول است .