پرسش و پاسخ 2120
پرسش
با سلام آیا امکان دارد که کل هزینه برای ارائه به بیمه تکمیلی برای انحراف درج شود؟ با سپاس
دکتر حمیدرضا حسنانی
پاسخ
سلام. بله . حدود نهصد هزار تومان .