پرسش و پاسخ 3121
پرسش
میشه بینی من مثل این عکس شه خواهشمندم جواب سوالامو همینجا بدین
دکتر حمیدرضا حسنانی
پاسخ
سلام. ساختار بینی شما ربطی به عکس مور د نظر ندارد و چنین نخواهد شد .