پرسش و پاسخ 333
پرسش
آیا عمل دماغ من خوب می شود یا نه؟ چقدر هزینه بر می دارد؟
دکتر حمیدرضا حسنانی
پاسخ
سلام . بینی شما غضروفی (استخوانی) استخوانی است و نتیجه مطلوبی در انتظار شما می باشد. روی بینی یک قوز وجود دارد, نوک بینی افتادگی دارد و طول بینی زیاد است . .