پرسش و پاسخ 338
پرسش
بینی من گوشتی است و میخواهم متناسب با صورتم در بیاورم. نمیخواهم زیاد کوچک شود . سپاسگزارم
دکتر حمیدرضا حسنانی
پاسخ
سلام. اگر قصد کوچک سازی بینی را نداشته امکان ایجاد تغییرات مثبت در بینی شما وجود دارد