پرسش و پاسخ 368
پرسش
یکی از سوالات من درباره بعد از عمل این است که باید با یک کودک سفر هوایی طولانی داشته باشم تا چند وقت بعد از عمل قادر خواهم بود و آیا میتوانم او را بلند کنم در صورت نیاز؟ خیلی سپاس
دکتر حمیدرضا حسنانی
پاسخ
سلام. دو هفته بعد از عمل انجام سفر هوایی و بلند کردن کودک هر دو بلا مانع است .