پرسش و پاسخ 375
پرسش
من دارای بینی کوتاه و گوشتی و فاقد قوز هستم اما بینی ام مقداری پهنه.امکان جمع کردنش با بدن عمل جراحی و استفده از سایر روشها هست یا نه ؟
دکتر حمیدرضا حسنانی
پاسخ
سلام . روش موثر دیگری غیر از جراحی وجود ندارد .