پرسش و پاسخ 5114
پرسش
۱۹دهم عمل کردم خرم اباد الان زیر بینی ام قرمزه این قرمزی درست میشه
دکتر حمیدرضا حسنانی
پاسخ
بله با مرور زمان بهتر میشود و جای نگرانی نیست.