پرسش و پاسخ 601
پرسش
درخواست مشاوره
دکتر حمیدرضا حسنانی
پاسخ
سلام . بینی شما گوشتی است . انحراف دارد . نوک بینی پهن است و افتادگی دارد . پره های بینی بزرگ است . نتیجه جراحی در حد متوسط است .