پرسش و پاسخ 685
پرسش
ببخشید قبلا هم پرسیدم اگه ازگوشم غضروف بذارید احتمال داره بعد از عمل بینی من برگرده به حالت اولش؟ ممنون
دکتر حمیدرضا حسنانی
پاسخ
سلام .احتمال بازگشت نتیجه جراحی کم است و به احتمال قوی نتیجه پایدار خواهد بود .