پرسش و پاسخ 701
پرسش
می خواستم لطف کنید عوار جراحی بینی رو برام ایمیل کنید
دکتر حمیدرضا حسنانی
پاسخ
سلام . عوارض جراحی بینی به طور کامل در سایت توضیح داده شده است .